Wat als je kind ziek is?

Ziek zijn: thuis of op school

  • Als je kindje ziek is, breng je het niet naar school. Als je twijfelt over de toestand van je kind en je brengt het toch naar school, verwittig dan in elk geval de juf, zodat zij op de juiste manier kan reageren als de toestand verslechtert.
  • Als je kleuter op school ziek wordt of een ongelukje heeft, nemen we met de ouders contact op om te overleggen. Als we jullie niet kunnen bereiken, doen we een beroep op een huisarts of een ziekenhuis. In dat geval brengen we jullie  hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Verwittig de school bij afwezigheid

  • Kleuters zijn niet leerplichtig. Ze mogen zonder verwittigen thuis blijven. Maar wij vragen je om toch onmiddellijk de afwezigheid van je kind te melden, om veiligheidsredenen. Doe dit bij voorkeur vóór 9u.

Medicatie op school

  • Leerkrachten mogen geen medicatie toedienen aan de kleuters.
  • Als het kind een kleine onschuldige verwonding oploopt, kan de juf eventueel een zalfje smeren. De lijst met medicijnen uit het EHBO-kastje van de school geven we bij het begin van het schooljaar aan de ouders: daarop duid je aan welke medicijnen wij zo nodig mogen toedienen aan je kind.
  • Soms moet een kind medicijnen nemen tijdens de schooluren, bijvoorbeeld voor het afwerken van een antibioticakuur of ter behandeling van een langdurige aandoening. In dat geval mag de juf het medicijn enkel toedienen als de ouders een doktersattest afgeven, met vermelding van de juiste dosering en toedieningswijze.
    Je kan hiervoor het best het ‘aanvraagformulier medicatie op school‘ gebruiken.

Reacties zijn gesloten.